Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • STOPNIE ALARMOWANIA

Treść strony

Stopnie alarmowania

 

 

 

STOPNIE ALARMOWANIA

 

 

OKOLICZNOŚCI WPROWADZENIA

 

WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WYKONYWANE W STOPNIACH ALARMOWYCH:

 

 • PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY[1]STOPIEŃ ALFA (ALFA–CRP[2])

 

Pierwszy stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.

 

  • wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym
  • dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów
  • kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów
  • sprawdzenie działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu
  • akcja informacyjno-instruktażowa dla społeczeństwa dotycząca potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania

 

 • DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY – STOPIEŃ BRAVO (BRAVO–CRP)

 

  • Drugi stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

 

  • dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów
  • kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji
  • przegląd zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystyczny

 

 • TRZECI STOPIEŃ ALARMOWY – STOPIEŃ CHARLIE (CHARLIE–CRP)

 

  • Trzeci stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku:
   • wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w:

    - bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo
    - bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo
    - bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej lub
     
   • uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
   • uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  • minister właściwy do spraw wewnętrznych poleca wprowadzenie całodobowych dyżurów we wskazanych urzędach lub jednostkach organizacyjnych organów administracji publicznej; kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji
  • ścisła kontrolę osób i pojazdów przy wejściu i wjeździe na teren obiektów
  • ochrona środków transportu służbowego poza terenem obiektu, kontrola pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem
  • ograniczenie możliwości parkowania pojazdów przy obiektach chronionych

 

 • CZWARTY STOPIEŃ ALARMOWY – STOPIEŃ DELTA (DELTA–CRP)

 

  • Czwarty stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku:
   • wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym powodującego zagrożenie:

    - bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo

    - bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, albo
    - bezpieczeństwa innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej, lub
     
   • gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
   • gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.
  • poza obszar obiektu
  • częste kontrole na zewnątrz budynku i na parkingach
  • ogranicz identyfikacja wszystkich pojazdów znajdujących się już w rejonie obiektu oraz, w uzasadnionych przypadkach, ich relokacja poza obszar obiektu
  • częste kontrole na zewnątrz budynku i na parkingach
  • ograniczenie liczby podroży służbowych osób zatrudnionych w obiekcie i wizyt osób niezatrudnionych w instytucji
  • przygotowanie do zapewnienia ciągłości funkcjonowania organu w przypadku braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy.
  • enie liczby podroży służbowych osób zatrudnionych w obiekcie i wizyt osób niezatrudnionych w instytucji
  • przygotowanie do zapewnienia ciągłości funkcjonowania organu w przypadku braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • opublikował: Anna Jankowska-Czyżewska
  data publikacji: 2020-01-22 10:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 110
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-22 10:03

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

96-300 Żyrardów ul. Mireckiego 56

NIP:838-18-52-542

REGON: 365811081

Nr konta bankowego do wpłat za przedszkole:
95 1020 1026 0000 1102 0285 8538

Dane kontaktowe

tel.: 46 855-48-40

e-mail: cuw.zyrardow.pl

Godziny urzędowania

[poniedziałek - piątek, w godzinach od 8 do 16]

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 20384
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-15 10:41

Stopka strony